Organisatie

De organisatie van de Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad bestaat uit een stichtingsbestuur en een fondsmanager.

Stichting

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Alfred van Muiden, voorzitter
  • Vacature, secretaris
  • Martijn van Eijkel, penningmeester

Contact

Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad
Postbus 590
3800 AN Amersfoort
E-mail: info@ondernemersfondsamersfoort.nl

KvK 52333175

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is:
– het investeren in promotie van het centrum van Amersfoort;
– het investeren in evenementen die in het centrumgebied van Amersfoort worden gehouden;
– het investeren in veiligheid en leefbaarheid;
– het bijdragen aan het centrummanagement in de binnenstad van Amersfoort; en
– het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Er wordt uitvoering gegeven aan het . Het convenant is eind 2017 verlengd voor een periode van 5 jaar tot 1 januari 2023. Convenant Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad

Statuten

Wilt u de statuten van de stichting lezen, maak dan gebruik van de volgende link:  statuten Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad.

SOAB

De Stichting SOAB is in het leven geroepen, zodat er een onafhankelijk beheer en besteding van de gelden van het ondernemersfonds kan plaats vinden. Het bestuur van SOAB is verantwoordelijk voor dat beheer en legt daarover verantwoording af naar ondernemers en de gemeente. Dat laatste vanwege het tussen gemeente en SOAB gesloten convenant dat de betaling van de reclamebelasting aan SOAB regelt.

Ondernemers en SOAB

Het is aan ondernemers en/of hun verenigingen om projecten en activiteiten te initiëren, daar gaat SOAB niet over. SOAB heeft geen inhoudelijke stem over binnenstadbeleid en initieert zelf geen projecten. SOAB is voor ondernemers en hun verenigingen één van de manieren om projecten en activiteiten gefinancierd te krijgen. Naast contributies van verenigingen, subsidies van de gemeente, crowdfunding en sponsoring als financieringsvormen voor projecten, speelt SOAB een bescheiden financiële rol. Anders gezegd: ondernemers en hun verenigingen gaan over de inhoud, SOAB is slechts een (bescheiden) financiële bron.

Centrummanager

Centrummanager Maikel Gijzen rapporteert aan het bestuur van de OBA (Ondernemers Binnenstad Amersfoort). Hij is de spin in het web die ondernemers bij elkaar brengt. Adviseren, ideeën aandragen en structuur aanbrengen en gezamenlijk projecten opzetten. In zijn rol als centrummanager is hij een verbindende factor tussen ondernemers onderling en de verschillende actuele thema’s in de binnenstad. Als SOAB onderschrijven we het belang van samenwerking in de binnenstad, maar vinden we dat vooral een zaak en taak van ondernemers en hun verenigingen.

Notulen

Notulen van de volgende vergaderingen zijn beschikbaar:

Notulen en besluiten vanaf 2017 vindt u bij nieuwsberichten.

Vergadering van Ondernemers 24 mei 2016
Vergadering van Ondernemers 26 juni 2015
– Vergadering van Ondernemers 8 oktober 2014
Vergadering van Ondernemers 10 september 2013
Vergadering van Ondernemers 15 februari 2012
Vergadering van Ondernemers 21 september 2011

Welke activiteiten steunt het Ondernemersfonds?

Een overzicht van activiteiten die een financiële bijdrage ontvingen uit het Ondernemersfonds vindt u bij de nieuwsbrieven via deze link.

Foto 2 06 12 2012