Aanvraag 2025 binnenstadsbrede evenementen/festivals

Het Bestuur van het Ondernemersfonds, het SOAB, heeft op vrijdag 15 september 2023 de criteria gericht op de cofinanciering van evenementen/festivals vastgesteld. Deze bijlage met de definitieve criteria is hier te downloaden.

Definitieve versie Criteria financiering festivals en evenementen vanuit het ondernemersfonds

Naast de criteria, de definitieve versie is bijgesloten, waar aan voldaan moet worden, heeft het SOAB aangegeven in de toekenning rekening te houden met de volgende punten.

  1. SOAB moet voldoende middelen hebben om de festivals te ondersteunen.
  2. Aanwezigheid vergunning festival.
  3. Voldoende cofinanciering van de aanvrager
  4. Overschrijd de SOAB-bijdrage niet de grens die door de gemeente is vastgelegd in de meerjarige subsidie voor culturele fondsen die vanaf 2025 geldt.

De aanvraagdeadline voor 2025 is vastgesteld op uiterlijk donderdag 31 oktober 2024. Voor de evenementen/festivalorganisaties, met de intentie om in meerdere deelgebieden te programmeren, is hiervoor onderstaand en apart aanvraagformulier van kracht. Voor andere aanvragers geldt het reguliere aanvraagformulier.

Achtergrond vaststelling criteria

Sinds enkele jaren ontvangen grotere festivals en evenementen een bijdrage vanuit het ondernemersfonds. Eerst was dit gebaseerd op de pleinbijdrage vanuit de daar gevestigde ondernemers (het ophalen van middelen op de pleinen), maar dit verandert naar impact. Aangezien via het ondernemersfonds alle reclamebelasting betalende ondernemers bijdragen, is het van belang dat dit geld zo binnenstadsbreed mogelijk terug komt bij/ impact heeft voor de binnenstadondernemers. Daarom zijn criteria gewenst om beter en objectiever te bepalen of een evenement/festival, met de intentie om in meerdere deelgebieden te programmeren, daadwerkelijk recht heeft op een bijdrage en wat bepaalt waarom het ene evenement/festival meer krijgt dan het andere evenement/festival. Insteek is dat het ondernemersfonds, in tegenstelling tot de eerder overlegde spelregels, deze criteria vastlegt in haar werkwijze van aanvragen en beoordelen, zodat dit voor alle betrokkenen duidelijker wordt. Het bestuur van het SOAB heeft aldus op vrijdag 15 september de criteria vastgesteld.

Op basis van de gesprekken met zowel binnenstadondernemers, als de festival- en evenementenorganisaties zijn algemene uitgangspunten en vijf criteria van kracht.  Voor aanvragen door binnenstadsbrede evenementen/festivals geldt dat het onderstaande aanvraagformulier ingevuld dient te worden. Dit geldt in ieder geval voor Jazz Amersfoort, Dias Latinos, Smartlappenfestival Amersfoort, Spoffin, Keistadfeesten en Musica Mundo en andere vergelijkbare evenementen/festivals, uitgezonderd Sinterklaas en Kerstlint.

Het advies is de algemene uitgangspunten en de criteria opnieuw tijdig en goed te bekijken en rekening te houden met de verbeterpunten uit 2024. Het niet behalen van minimaal 1 punt per criterium en/of het niet toevoegen van gevraagde bijlagen of toevoegen van bijlagen, die onvolledig de gevraagde informatie uit de criteria beschrijft of bevestigt, kan leiden tot het besluit geen toekenning te ontvangen.

Bekijk de definitieve criteria goed alvorens een aanvraag in te dienen.

Definitieve versie Criteria financiering festivals en evenementen vanuit het ondernemersfonds

Verbeterpunten toepassing criteria kalenderjaar 2024

De informatie is ook te vinden op de ondernemerswebsite van binnenstadondernemers.

Aanvraagformulier voor 2025 binnenstadsbrede festivals/evenementen

Korte duidelijke beschrijving van de activiteit. U bent vrij om bijlagen mee te sturen. Wel verzoeken we u alle vragen hieronder zo specifiek mogelijk te beantwoorden. Dat vergroot de kans op financiering vanuit het Ondernemersfonds.

2. Aanvrager

Naam
Adres

5. Doel

Geef hier zo kort en compleet mogelijk aan welke activiteit/programmering waar (in welke deelgebieden) plaatsvindt.
Criteria 1: Programmering op de traditionele horecapleinen/deelgebieden
De historische binnenstad heeft van oudsher drie traditionele horecapleinen (deelgebieden), waar de grotere evenementen en festivals vaak plaatsvinden. Dit zijn de Hof, de Groen- en Appelmarkt en het Lieve Vrouwekerkhof. Uitgangspunt is, hoe meer spreiding, hoe groter de impact.
Criteria 2: Programmering in andere deelgebieden buiten de horecapleinen
Aangezien alle ondernemers in de historische binnenstad bijdragen aan het ondernemersfonds is het van belang dat ook in zoveel mogelijk andere deelgebieden, buiten de traditionele horecapleinen, wordt geprogrammeerd.
Criteria 3: Spreiding van de programmering in de binnenstad
Het is belangrijk dat de impact van festivals/evenementen zo breed mogelijk is en daarmee er zo min mogelijk concentratie is van de programmering. Dit geldt zowel voor de spreiding op de pleinen als spreiding over de overige deelgebieden.
Criteria 4: Dialoog met omgeving/ondernemers vooraf
Het is van belang om ondernemers in de directe omgeving van de locaties waar geprogrammeerd wordt (al vóór dat de aanvraag wordt ingediend) optimaal te betrekken, zodat in overleg met elkaar tot een zo goed mogelijke invulling gekomen kan worden.
Criteria 5: Dialoog met omgeving/ondernemers achteraf
Het is van belang dat er in 2024 een evaluatie is uitgevoerd. Zonder evaluatie en/of bewijs daarvan kunnen er geen punten worden behaald.

7. Begroting inclusief financiering

Toegestane bestandstypen: doc, xls, docx, xlsx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Stuurt u als bijlage een zo gedetailleerd mogelijk en overzichtelijke begroting mee en een voorstel voor financiering. Als het Ondernemersfonds positief reageert op uw verzoek zal het een deel van de benodigde financiële middelen vergoeden.

8. Aanvraag (financiële) ondersteuning SOAB

Geef naast de hoogte ook per post aan welke organisatie de cofinanciering verzorgt.
Geef naast de hoogte ook per post aan welke organisatie de cofinanciering verzorgt.
Benoem hier de hoogte van de eigen inleg en of bijdragen van andere financiers of inkomstenbronnen (indien van toepassing). Benoem in ieder geval ook een eventuele bijdrage die voortvloeit uit de regeling van de gemeente van meerjarige projecten professionele kunst en cultuur.
Voor welk bedrag doet u een beroep op het Ondernemersfonds?
Toegestane bestandstypen: doc, xls, docx, xlsx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Toegestane bestandstypen: doc, xls, docx, xlsx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Toegestane bestandstypen: doc, xls, docx, xlsx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Toegestane bestandstypen: doc, xls, docx, xlsx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.