Aanvraag ondersteuning

Aanvragen voor ondersteuning activiteiten in 2023 dienen uiterlijk 30 oktober 2022 ingediend te zijn.

Waar uw aanvraag aan moet voldoen, vindt u in het Reglement indiening aanvraag ondersteuning door Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad.

Belangrijke criteria voor beoordeling van aanvragen zijn:
 • aanvrager is ondernemer uit binnenstad
 • betrokkenheid van andere ondernemers bij organisatie van activiteit
 • in lijn met doelstellingen van het Ondernemersfonds: aantrekkelijkheid vergroten, meer bezoekers, hogere omzetten
 • mede financiering door ondernemers, waardoor zij zich mede verantwoordelijk voelen
 • spreiding over binnenstad
 • aanvullend op bestaand aanbod
 • samenhang lokale ondernemers versterkend

De vergadering van ondernemers vindt dit jaar plaats op woensdag 14 december van 19:00-20:30 bij de Observant.

Aanvraagformulier voor 2023

 • Korte duidelijke beschrijving van de activiteit. U bent vrij om bijlagen mee te sturen. Wel verzoeken we u alle vragen hieronder zo specifiek mogelijk te beantwoorden. Dat vergroot de kans op financiering vanuit het Ondernemersfonds.
 • 2. Aanvrager

 • 3. Ondersteuning

 • Graag van elke ondernemer en/of organisatie: naam, onderneming, adres en rol.
 • Graag van elke ondernemer en/of organisatie: naam, onderneming en adres.
 • 4. Locatie

 • 5. Doel

 • 6. Doelgroep

 • Voor wie is de activiteit bedoeld? Beschrijving doelgroep(en) en hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht u?
 • 7. Begroting inclusief financiering

 • Toegestane bestandstypen: doc, xls, docx, xlsx, pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Stuurt u als bijlage een zo gedetailleerd mogelijk en overzichtelijke begroting mee en een voorstel voor financiering. Als het Ondernemersfonds positief reageert op uw verzoek zal het een deel van de benodigde financiële middelen vergoeden.
 • 8. Aanvraag (financiële) ondersteuning SOAB

 • Geef naast de hoogte ook per post aan welke organisatie de cofinanciering verzorgt.
 • Benoem hier de hoogte van de eigen inleg en of bijdragen van andere financiers of inkomstenbronnen (indien van toepassing)
 • Voor welk bedrag doet u een beroep op het Ondernemersfonds?
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.