Aanvraag 2024

Aanvragen voor ondersteuning activiteiten in 2024 dienen uiterlijk dinsdag 31 oktober 2023 ingediend te zijn.

Waar uw aanvraag aan moet voldoen, vindt u in het Reglement indiening aanvraag ondersteuning door Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad.

Belangrijke criteria voor beoordeling van aanvragen zijn:
  • aanvrager is ondernemer uit binnenstad
  • betrokkenheid van andere ondernemers bij organisatie van activiteit
  • in lijn met doelstellingen van het Ondernemersfonds: aantrekkelijkheid vergroten, meer bezoekers, hogere omzetten
  • mede financiering door ondernemers, waardoor zij zich mede verantwoordelijk voelen
  • spreiding over binnenstad
  • aanvullend op bestaand aanbod
  • samenhang lokale ondernemers versterkend

Het aanvraagformulier voor 2024 wordt in de zomer van 2023 beschikbaar gesteld.