Het Ondernemersfonds

Algemeen

Het doel van het Ondernemersfonds is de aantrekkelijkheid van de Amersfoortse binnenstad te verbeteren waardoor er meer bezoekers komen, die ook langer verblijven. Het fonds is er voor en door ondernemers. Inkomsten voor het fonds komen uit reclamebelasting verordening 2021, die door de ondernemers uit de binnenstad betaald zijn.

Door activiteiten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken willen we ons doel bereiken. Daarvoor stelt het bestuur van de stichting jaarlijks een activiteitenplan en begroting op.

Actueel

Dit jaar kunnen tot en met 15 november 2021 aanvragen worden ingediend voor het kalenderjaar 2022. Aanvraagformulier Ondernemersfonds 2022

Het Stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds heeft een overzicht van de jaarplanning en de rolverdeling opgesteld voor (potentiële) aanvragers van het ondernemersfonds.

jaarplanning en rolverdeling SOAB

De aanvragen voor het ondernemersfonds 2021 konden tot en met 15 november 2021 worden ingediend. Bij de nieuwsbrieven vindt u het overzicht van de ingediende aanvragen voor kalenderjaar 2022.

Het stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds (SOAB) heeft het activiteitenplan voor 2021 vastgesteld. Zie hiervoor de volgende nieuwsbrief. Nieuwsbrief-nr.-2-2020- Besluit SOAB Activiteitenplan 2021

Per 1 januari 2020 is een nieuwe heffingssystematiek van kracht en wordt er niet meer geheven op basis van metrage, maar op basis van het gebruikersdeel van het commerciële object via de hoogte van de WOZ-waarde. Meer hierover lees je in bijgesloten bericht met de wijzigingen.

Wijzigingen Ondernemersfonds Binnenstad Amersfoort 2020

Ook is per 1 januari 2018 het Convenant van Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad verlengd tot 1 januari 2023. Convenant Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad

Enquête

De uitkomsten van een enquête in 2013 onder de ondernemers over het Ondernemersfonds kunt u via een link naar het evaluatierapport lezen.

Oorsprong

Het Ondernemersfonds is in maart 2011 opgericht. Het Ondernemersfonds is één van de uitkomsten van het rapport Economische verkenning voorzieningenkern binnenstad en het
Convenant voor Samenwerking, Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad van eind 2009.  Amersfoort duurzaam vitaal.