Het Ondernemersfonds

Algemeen

Het doel van het Ondernemersfonds is de aantrekkelijkheid van de Amersfoortse binnenstad te verbeteren waardoor er meer bezoekers komen, die ook langer verblijven. Het fonds is er voor en door ondernemers. Inkomsten voor het fonds komen uit reclamebelasting die door de ondernemers uit de binnenstad betaald zijn.

Door activiteiten te ondersteunen met geld, kennis en netwerken willen we ons doel bereiken. Daarvoor stelt het bestuur van de stichting jaarlijks een activiteitenplan en begroting op.

Actueel

Het stichtingsbestuur van het Ondernemersfonds (SOAB) heeft het Definitief Activiteitenplan 2019 vastgesteld.

Ook is per 1 januari 2018 het Convenant van Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad verlengd tot 1 januari 2023. Convenant Stichting Ondernemersfonds Amersfoortse Binnenstad

Vergadering van Ondernemers voor activiteitenplan 2019 vindt plaats op 10 december 2018. Zie nieuwsbrief nr 2. 2018 voor overige informatie.

Enquête

De uitkomsten van een enquête in 2013 onder de ondernemers over het Ondernemersfonds kunt u via een link naar het evaluatierapport lezen.

Oorsprong

Het Ondernemersfonds is in maart 2011 opgericht. Het Ondernemersfonds is één van de uitkomsten van het rapport Economische verkenning voorzieningenkern binnenstad en het
Convenant voor Samenwerking, Economische Verkenning Voorzieningenkern Binnenstad van eind 2009.  Amersfoort duurzaam vitaal.