Aanvraag 2024 voor binnenstadsbrede festivals/evenementen

Het Bestuur van het Ondernemersfonds, het SOAB, heeft op vrijdag 15 september 2023 de criteria gericht op de cofinanciering van evenementen/festivals vastgesteld. Deze bijlage met de definitieve criteria is hier te downloaden.

Definitieve versie Criteria financiering festivals en evenementen vanuit het ondernemersfonds

Naast de criteria, de definitieve versie is bijgesloten, waar aan voldaan moet worden, heeft het SOAB aangegeven in de toekenning rekening te houden met de volgende punten.

  1. SOAB moet voldoende middelen hebben om de festivals te ondersteunen.
  2. Aanwezigheid vergunning festival.
  3. Voldoende cofinanciering van de aanvrager
  4. Overschrijd de SOAB-bijdrage niet de grens die door de gemeente is vastgelegd in de meerjarige subsidie voor culturele fondsen die vanaf 2025 geldt.

Ten aanzien van dit laatste punt, waarbij de gemeente heeft benoemd dat een eventuele bijdrage aan een festival/evenement meetelt in de maximale subsidie aan een evenement/festival, die gebruik maakt van de nieuwe Subsidieregeling meerjarige projecten professionele kunst en cultuur 2025-2028 , hebben zowel OBA als SOAB zelf, als ook de festivalorganisaties aangegeven het hier niet mee eens te zijn. De gemeente heeft echter nog geen reden gezien om van dit beleid af te wijken. Dit betekent in ieder geval dat het voornu zo is. OBA heeft te kennen gegeven zich hier nog nader in verdiepen. Dit heeft echter voor het komende aanvraagjaar nog geen gevolgen, omdat het nieuwe beleid van de gemeente pas ingaat vanaf 2025.

De aanvraagdeadline voor 2024 is verschoven en vastgesteld op uiterlijk zondag 19 november 2023. Dit biedt alle organisaties, in het bijzonder de evenementen- en festivalorganisaties nog wat extra tijd, om aan de slag te gaan met de criteria. Voor de evenementen/festivalorganisaties, met de intentie om in meerdere deelgebieden te programmeren, is hiervoor onderstaand en apart aanvraagformulier van kracht. Voor andere aanvragers geldt het reguliere aanvraagformulier.

De Vergadering van Ondernemers, waarop de aanvragen worden besproken en aanvragers de gelegenheid hebben hun aanvraag toe te lichten, zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 12 december 2023 van 19:00-21:00 in de Observant. Hiervoor kan je aanmelden door een mail te sturen naar info@maikelgijzen.nl

Achtergrond vaststelling criteria

Sinds enkele jaren ontvangen grotere festivals en evenementen een bijdrage vanuit het ondernemersfonds. Eerst was dit gebaseerd op de pleinbijdrage vanuit de daar gevestigde ondernemers (het ophalen van middelen op de pleinen), maar dit verandert naar impact. Aangezien via het ondernemersfonds alle reclamebelasting betalende ondernemers bijdragen, is het van belang dat dit geld zo binnenstadsbreed mogelijk terug komt bij/ impact heeft voor de binnenstadondernemers. Daarom zijn criteria gewenst om beter en objectiever te bepalen of een evenement/festival, met de intentie om in meerdere deelgebieden te programmeren, daadwerkelijk recht heeft op een bijdrage en wat bepaalt waarom het ene evenement/festival meer krijgt dan het andere evenement/festival. Insteek is dat het ondernemersfonds, in tegenstelling tot de eerder overlegde spelregels, deze criteria vastlegt in haar werkwijze van aanvragen en beoordelen, zodat dit voor alle betrokkenen duidelijker wordt. Het bestuur van het SOAB heeft aldus op vrijdag 15 september de criteria vastgesteld.

Op basis van de gesprekken met zowel binnenstadondernemers, als de festival- en evenementenorganisaties zijn algemene uitgangspunten en vijf criteria van kracht.  Voor aanvragen door binnenstadsbrede evenementen/festivals geldt dat het onderstaande aanvraagformulier ingevuld dient te worden. Dit geldt in ieder geval voor Jazz Amersfoort, Dias Latinos, Smartlappenfestival Amersfoort, Spoffin, Koningsdag en Musica Mundo en andere vergelijkbare evenementen/festivals, uitgezonderd Sinterklaas en Kerstlint. Bekijk de definitieve criteria goed alvorens een aanvraag in te dienen.

Definitieve versie Criteria financiering festivals en evenementen vanuit het ondernemersfonds

De informatie is ook te vinden op de ondernemerswebsite van binnenstadondernemers.