Vergadering van Ondernemers op 15 februari 2012

U bent van harte welkom op de Vergadering van Ondernemers (VvO) op woensdag 15 februari 2012 in stadscafé de Observant.

Wij zijn erg blij met de vele aanvragen voor ondersteuning voor activiteiten in 2012. We hebben meer dan 30 aanvragen ontvangen voor een totaal bedrag van meer dan 500.000 euro. De beschikbare gelden zijn aanzienlijk minder. De binnenstadondernemers hebben de weg naar het fonds gevonden en er zijn mooie initiatieven ingebracht.

Op de vergadering worden de aanvragen voor 2012 besproken. Het voorstel van het stichtingsbestuur wordt enkele dagen vóór de vergadering (uiterlijk 11 februari) op deze website geplaatst. De indieners kunnen tijdens de vergadering hun aanvraag kort toelichten. De Vergadering van Ondernemers adviseert het bestuur van de stichting over de activiteiten die worden opgenomen in het activiteitenplan.

Inloop is vanaf 18.30 uur. Dan kunt u een broodje eten. De vergadering begint om 19.00 uur.

De agenda is als volgt:
1. Stand van zaken Ondernemersfonds en resumé van 2011
2. Beschikbare middelen 2012
3. Criteria beoordeling aanvragen
4. Presentatie aanvragen 2012 en voorstel activiteitenplan
5. Pauze
6. Mogelijkheid korte toelichting aanvrager (max. 2 min per aanvraag)
7. Inbreng aanwezigen en bespreking voorstel
8. Reactie bestuur Ondernemersfonds
9 Uitleg vervolgprocedure
10. Afsluiting en borrel

Wij zien u graag op woensdagavond 15 februari!

Met vriendelijke groeten,
Frouke Vlaskamp, Ron Verhoeve, Erik Visscher en Jan Krediet