Ondernemers last van verslechterde economie

De economie in de regio van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland zit in zwaar weer. Volgens de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN) blijkt dit uit de forse verslechtering van het economisch klimaat in het derde kwartaal van 2011. In de Kamerregio ziet slechts 4% van de ondernemers het economisch klimaat verbeteren, terwijl ruim 30% een verslechtering ondervindt. Sinds het derde kwartaal 2009 is het economisch klimaat in de regio niet meer zo slecht geweest.

Bekende oorzaken als de verslechterde economische omstandigheden in enkele Zuid-Europese landen, de eurocrisis en de wereldwijde onrust op de financiële markten drukken op de resultaten. Ondernemers merken dat het consumentenvertrouwen afneemt wat ook hun vertrouwen in herstellende economie beperkt.

Export daalt
Bovenstaande oorzaken hebben grote invloed op de export, lange tijd de motor van de economie in Kamerregio. Dit is de tweede achtereenvolgende keer dat de export is afgenomen. In het derde kwartaal heeft wederom een grotere groep ondernemers de export zien afnemen, dan zien toenemen. Het is twijfelachtig of export in het vierde kwartaal weer zal herstellen, omdat de eurocrisis nog niet voorbij is. Omdat export sterk bepalend is voor de economie, en nu heel erg daalt, sleurt het ook andere indicatoren zoals omzet, personeelssterkte en economisch klimaat mee.

Detailhandel zakt in
Een sector die veel last heeft van de verslechterde economische omstandigheden is de detailhandel. Detaillisten ondervinden direct de effecten van het dalende consumentenvertrouwen. Vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2010, merken zij dat hun omzet gedaald is. Wel wordt er door de komende feestdagen een opleving verwacht. Gezien de vooruitzichten lijkt deze echter van tijdelijke aard.

Vooruitzicht
Voor het vierde kwartaal van 2011 en voor 2012 wordt een licht herstel van de economie verwacht. Dit herstel is echter beduidend minder dan de voorgaande periodes. Op een enkel lichtpuntje na, blijven veel ondernemers somber gestemd.

Ontwikkelingen in de regio Gooi, Eemland en Flevoland

Kijk op www.kennisvanmijnregio.nl/publicaties voor meer informatie over de economische ontwikkelingen in ’t Gooi, Eemland en Flevoland
Download het volledige rapport Conjunctuur Enquete Nederland