Eindevaluatie 2022

Woensdag 31 mei dient de eindevaluatie verzorgd te worden over toegekende aanvragen over het kalenderjaar 2022. Hiervoor zijn twee stappen gewenst.

  1. Het downloaden van het format eindverantwoording in Excel. Insteek is deze zoveel mogelijk aan te houden en aan te vullen/ te wijzigen waar nodig. Format eindverantwoording
  2. Het invullen van het eindverantwoording, onderaan het formulier upload je de ingevulde excel.