Aanvragen ondersteuning 2013, sluitingsdatum een maand later

De sluitingsdatum voor aanvragen voor ondersteuning van activiteiten in 2013 is een maand verschoven naar 30 juni 2012. De aanvragen kunnen via de website via het standaard aanvraagformulier ingediend worden.

Criteria beoordeling aanvragen

Belangrijke criteria zijn:
– aanvrager: ondernemer uit binnenstad;
– betrokkenheid; draagvlak andere ondernemers;
– in lijn met doelstellingen van Ondernemersfonds: aantrekkelijkheid verbeteren, meer bezoekers, hogere omzetten;
– ook financiering door ondernemers; verantwoordelijkheid;
– spreiding over deelgebieden binnenstad;
– aanvullend op bestaand aanbod;
– samenhang locale ondernemers versterken.