Evaluatieformulier 2021

Evaluatieformulier 2021

Met ingang van 2021 zijn door SOAB middelen beschikbaar gesteld voor andere en méér projecten en evenementen in de Amersfoortse binnenstad dan in eerdere jaren. SOAB moet over deze financiering verantwoording afleggen aan de gemeente Amersfoort. Om die reden wil SOAB al lopende het jaar inzicht krijgen hoe de diverse projecten verlopen. Vandaar deze tussentijdse evaluatie, midden in het jaar. Voor sommige projecten betekent het dat het verloopt zoals gepland, in andere gevallen niet. Ook is het mogelijk dat een activiteit nog moet plaats vinden. Wij willen graag voor eind juli van alle ontvangers van een financiële bijdrage een korte evaluatie ontvangen: wat verwacht je, hoe loopt het, of hoe is het gegaan?