Eindevaluatie 2021

Eind mei dient de eindevaluatie verzorgd te worden over toegekende aanvragen over het kalenderjaar 2021. Hiervoor zijn twee stappen gewenst.

  1. Het downloaden van het format eindverantwoording in Excel. Insteek is deze zoveel mogelijk aan te houden en aan te vullen/ te wijzigen waar nodig. Format eindverantwoording
  2. Het invullen van het eindverantwoording, onderaan het formulier upload je de ingevulde excel.

Eindverantwoording aanvraag bijdrage 2021

Aan de hand van dit formulier leg je als aanvrager eindverantwoording af over de bijdrage die is ontvangen over de aanvraag die van toepassing was in kalenderjaar 2021.
  • Geef ja of nee aan en geef een korte toelichting hierop?
  • 2. Aanvrager

  • Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.